Publicaties 2007 en eerder

Publicaties 2009: >>
Publicaties 2008: >>


artikel museum Nabokov
Nadjezjda exposeerde in museum
van (oud-oom) Nabokov
(1 augustus 2007, Soester Krant): >>

Singer Museum
Nieuwe kermisattracties in Singer
(25 juli 2007, Gooi en Eemlander): >>

Remembering nabokov
Remembering Nabokov
(13 april 2007, St. Petersburg Times): >>

Publiekssprijs met een glimlach
Publiekssprijs met een glimlach (14 januari 2006, AD-Dichtbij): >>